Com molts ja sabeu, al 2.013 les oposicions a Bomber de Barcelona van recuperar la prova d'ofici després de 7 anys d'oposicions on ja no es realitzava.

En el passat les proves estaven molt estandaritzades i sabíem bastant segur el que ens trobaríem però en les noves convocatòries van incorporant sorpreses. De totes maneres més o menys se segueix un criteri comú.

Per ajudar-vos a saber el que us podeu trobar en aquesta prova, us expliquem amb informació recollida dels opositors d'aquest any com van anar les proves. 

 chispa

 

MECÀNICA: 

Tipo test (6 punts)

5 proves per contestar 2 preguntes:
- Diferencia un motor dièsel i explicar el perquè
- Diferenciar cap a on gira un motor i perquè.
- Diferenciar una bomba de direcció i a on va cada tub.
- Diferenciar un element d'un vehicle pesant (no se dir quin és)
- Amb un servofré dir quin tipus de fluid passsa per un tub i a quina pressió.

4 proves practiques

-Canviar un fusible buscant a l'esquema.
-Comprobar nivell de valvulina.
-Fer un circuit elèctric( bateria, fusible, interruptor, relé, bombeta).
-Canviar unes pastilles de fré.

CONSTRUCCIÓ: 

 

Aquest any la prova ha tingut una primera part tipús test i una altra meitat teòrica on per exemple s'havia de: Reconeixer una funció constructiva d'una foto. ("solera, tabique conejero, capa de limpieza..etc")

Una altra meitat pràctica. On per una part et feien reconeixer diferents pols i havies de dir el que era. Guix, morter, ciment ràpid, ciment cola, cal.....

La part més important com sempre és la pràctica i en aquest cas es va haver de fer un pilar de "Geros" (pilar de 30*30cm i 10 alçades amb morter de cal. Una pared de maons anexa al pilar ( 1 maó i mig de llarg i 4 alçades fet amb guix)

EL pilar es repeteix històricament i el treballar el guix ja es va fer l'any passat quan van tornar a posar la prova d'ofici després de varies convocatòries sense.L'any passat (2013) demanaven fer uns testimonis de guix al pilar

INSTALACIONS ELÈCTRIQUES: 

 

Prova 1: Examen teòric (6 punts)

 

20 preguntes tipus test + 5 de reserva. 

 

Nivell alt. Moltes preguntes d'alta tensió i normativa de seguretat. 

 

Prova 2: Reconeixement d'elements (4 punts)

 

10 preguntes sobre reconeixement de peces; motors, tub d'alta tensió, protecció de sobretensions, ... 

 

Prova 3: Muntatge de circuits (14 punts)

 

Muntatge de tres subcircuits; un endoll, un conmutat amb potenciometre i un creuament sense creuat (és a dir, amb 4 conmutats). Temps; 50 minuts.
 
Les Cookies ens faciliten poder-vos donar un bon servei. Amb l'ús dels nostres serveis acceptes l'ús de les cookies.
Més informació. Ok