bombers barcelona 2

 

Si el teu somni és ser bomber/a, estàs a la pàgina adequada. En aquest article, trobaràs tota la informació necessària per saber si reuneixes els requisits per arribar a ser-ho. Els requisits que llegireu d'ara en endavant estan extrets de la convocatòria de places de Barcelona, al 2019. Per norma general, són sempre els mateixos, encara que poden existir petites variacions al llarg del temps. Estàs preparat per aconseguir el teu propòsit?

Els requisits són els següents:

 

  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altra estat membre de la Unió Europea. Així mateix, també seran vàlides aquelles nacionalitats que siguin d'Estats on s'apliqui la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  2. Estar en possessió del carnet de conduir de la categoria C.
  3. Posseir el títol de: graduat/da en educació secundària (ESO), graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministerio de Educación, Política, Social y Deporte.
  4. Tenir una talla mínima d'1,60 m i no superar l'1,95 m
  5. Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de finalització de la presentació d'instàncies.
  6. Realitzar una declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant l'expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  7. Realitzar una declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromí de mantenir vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb el SPEIS. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua del carnet per esgotament dels punts).
  8. Tenir possessió d'un certificat mèdic oficial conforme l'aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que es recullen a la convocatòria. Aquest certificat serà imprescindible presentar-lo en el moment en què tinguin lloc les proves, la data de les quals apareixerà sempre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm 5766 - 30.11.2010 87765 Administració local http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2077 físiques. La no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat mèdic oficial en l'imprès oficial serà motiu d'exclusió del procés de selecció.

 Si reuneixes totes aquestes condicions, a què esperes? Posa't les piles i consulta els materials necessaris a la nostra web per tal de presentar-te amb plenes garanties a les oposicions.

Ànims i molta sort!

*Heu de recordar que aquests són els requeriments més bàsics. Si voleu orientar-vos amb major exactitud i rigurositat, desde bombers.es us recomanem que consulteu les bases complertes de les últimes convocatòries publicades. Us adjuntem el link a continuació:

CONVOCATÒRIES  

 

Articles de la categoria "Vull ser Bomber"

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.