Empresa rescat

Els bombers d'empresa es presenten com una sortida professional molt interessant per a tots aquells de vosaltres que vulgueu dedicar-vos a aquesta feina tan apassionant. En l'article anterior vam tractar el tema de com arribar a ser bomber d'empresa i de les habilitacions que es necessiten per estar dins la legalitat vigent. Aquesta vegada farem referència a les funcions que desenvolupen dins l'entorn empresarial els bombers d'empresa, tal com estableix el Decret 374/1996. No t'ho perdis!

Els bombers d'empresa són aquells que estan acreditats i habilitats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i que s'encarreguen de vetllar per la prevenció i extinció d'incendis a empreses. A Catalunya, estan regulats mitjançant el Decret 374/1996, un text legal mitjançant el qual podem fer-nos a la idea de quines són les funcions que desenvolupen aquests cossos en l'entorn professional.

¿Quines funcions desenvolupen dins el seu àmbit laboral?

Les funcions d'un bomber d'empresa són similars a les d'un bomber d'una entitat pública, encara que aquests han de realitzar una sèrie de funcions que van més enllà de la simple extinció d'incendis. S'han d'encarregar de vetllar per la seguretat i la prevenció a les empreses on exerceixen la seva professió, però també de formar a molts treballadors per evitar riscos i situacions d'emergència. Seguir el pla d'autoprotecció de les empreses, si el tenen, és una altra de les diferències amb els cossos públics. Aquí us deixem les principals funcions:

  1. Extingir els incendis que es produeixin

  2. Minimitzar els danys personals i materials i seguir el Pla d'Autoprotecció corresponent de l'empresa per a situacions d'emergència.

  3. Adoptar les mesures de prevenció i d'actuació contra incendis dins les empreses

  4. Participar en la formació dels treballadors de les empreses on s'exerceixi la professió, per tal de prevenir accidents i incendis per mala praxi

  5. Controlar el funcionament de les instal·lacions manuals i automàtiques de protecció i seguretat.

  6. Participar en l'organització de seguretat interna i col·laborar en la forma establerta amb els cossos i forces de seguretat pública en cas d'incidents exteriors.

  7. Emetre informes sobre danys a les instal·lacions o dels que es puguin produir i efectuar, en la mesura del possible, propostes de millora.

 

És important esmentar que les funcions de bomber d'empresa no són compatibles amb la condició de membre actiu del cos de bombers de la Generalitat ni de les diverses entitats locals. Encara que sí que es pot si ets bomber voluntari. Per tant, a què esperes per complir el teu somni?

 
 
Les Cookies ens faciliten poder-vos donar un bon servei. Amb l'ús dels nostres serveis acceptes l'ús de les cookies.
Més informació. Ok